Lean Six Sigma

Six Sigma
Van groot tot klein, van breed georiënteerd tot single product, ieder bedrijf heeft minimaal 1 proces, een simpel of juist ingewikkeld proces. Dit proces loopt bij het ene bedrijf beter dan bij de ander, vaak zijn dit processen die vanaf dag 1 zijn ontstaan en nooit zijn aangepast aan de veranderende omstandigheden en de wensen van de klant.

Lean Six Sigma (LSS) is een handige methodiek om de processen van je bedrijf efficiënter te maken. Lean Six Sigma bestaat uit twee delen, Lean en Six Sigma beide zijn methoden om processen te verbeteren doch kennen voor een deel een andere basis maar versterken elkaar in de analyse van de problematiek. Omdat Six Sigma een data en statistisch gedreven methode is wordt veelal een eerste  keuze gemaakt voor Lean, dit komt door de toegankelijke wijze van aanpak.

Lean komt oorspronkelijk uit Japan, in begin 1900 is het in de weefgetouw industrie ontstaan, later is het in de jaren 70 binnen het Toyota concern is het nieuw leven ingeblazen onder de naam TPS, ToyotaProduction System.

Lean is een continu proces op zoek naar verspilling, aanpassing aan marktveranderingen en voortdurend verbeteren met in iedere actie de klant centraal.

LEAN Six Sigma bestaat uit 5 fasen:

Define( probleemanalyse)

Measure( meten van de processen, afwijkingen, etc)

Analysis( analyse van de gevonden data)

Improvement( voorstellen verbetering)

Controle( implementeren van een continue verbetersysteem)

Een leuk voorbeeld van hoe een proces verkeerd kan gaan is het onderstaande. Herkent u de verspillingen ?

 

Een ouderwets maar leuk voorbeeld, de verkeerde personen op de verkeerde plek? Of juist een push proces in plaats van pull (op afroep van de klant)? “Niemand is perfect” horen wij u denken, dat klopt. Maar iedereen kan geholpen worden om anders naar zijn werk (dienstverlening of productie) te kijken en te zien dat bepaalde stappen/opbergwerkzaamheden/autorisatiestappen overbodig zijn of sneller kunnen plaatsvinden.

Een LSS traject duurt tussen de 3 en 9 maanden, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de omvang van de processen die bekeken moeten worden. Om nu niet teveel tijd van elkaar te verbruiken hebben we een Quickscan ontwikkeld dat binnen een periode van zo’n 5 werkdagen een inzicht geeft in de mogelijke besparingen binnen uw bedrijf.

Maar let op!!

LSS is niet:

– Een gereedschapskist met een aantal trucjes

– Overal op bezuinigen

– Een methode om af te slanken en te reorganiseren

– Star en weinig flexibel

– Complex en moeilijk

En dit wordt vaak vergeten, met LSS beoordeel je de processen en hierbij ga je uit van de wens van de klant, bv. kwaliteit, snelheid, compleetheid etc. Door allerlei procesmatige problemen of het verkeerd inzetten van resources worden deze wensen vaak  niet of niet juist voldaan.

Kostenbesparingen zijn een belangrijk onderdeel maar door de klant goed te bedienen is het gevolg dat u daardoor meer omzet gaat maken (een tevreden klant zorgt voor de beste reclame over uw bedrijf). Kijk even naar het onderstaande diagram, dit spreekt boekdelen.

overzichtwaaromdeklantvertrekt(bron:supperoffice.com)

Hoe kan het werken in de praktijk ?

 

Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf ? Vul uw gegevens in op de contactpagina of mail ons op jeroen.soer@101-solutions.nl

 

Comments are closed.

© 101-solutions 2023

newspaper templates - theme rewards