Workshops

Workshop Lean en Facilitair

Op verzoek verzorgen wij diverse workshops waaronder de workshop Lean en Facilitair, Lean binnen Finance en  Lean en HRM deze workshops richten zich op de specifieke positie van de ondersteunende afdelingen binnen een organisatie. 

Een korte impressie van Lean en Facilitair

Hoe klantgericht zijn jouw facilitaire processen?

Binnen facilitaire organisaties wordt veel gesproken over klantgerichtheid. Men heeft het dan vooral over houding en gedrag van de facilitaire medewerkers, wat zeker belangrijk is, maar zijn de facilitaire processen eigenlijk wel op orde en klantgericht?

Als je bezig bent met klantgerichtheid binnen de facilitaire organisatie, dan helpt deze workshop je inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het toetsen van de facilitaire processen d.m.v. Lean Six Sigma.

Het doel van deze workshop is een kennismaking met Lean Six Sigma en wat het kan bijdragen aan het verhogen van klantgericht werken voor zowel de klant als de facilitair medewerkers. In deze workshop wordt ingegaan op optimalisatie van processen, niet eenmalig maar door een andere cultuur en denken als continue proces. Hierbij betreft het waardeprocessen zowel intern als extern en vooral gericht op de klant. De klantvraag staat hierbij centraal `pull´ i.p.v. ´push´. In deze workshop wordt ook duidelijk dat het niet nodig is om hier een speciale afdeling voor in te richten doch dat de basis wordt gelegd op de afdeling zelf waarbij alle medewerkers betrokken worden in het project.

Interactie tijdens de training
De spreker heeft veel ervaring en kennis van best practices die helpen om Lean Six Sigma effectief in te zetten en middels de beschikbare instrumenten met de afdeling zelf inzicht te verkrijgen in de processen. De workshop biedt voldoende ruimte voor interactie met de sprekers en de deelnemers onderling.

Leerdoelen

  • Weten welke aspecten spelen bij het opzetten, implementeren en verbeteren van de processen d.m.v. Lean Six Sigma.
  • De toegevoegde waarde van Lean Six Sigma benoemen en uitdragen naar de verschillende stakeholders.
  • Inzicht in de methoden en technieken om Lean Six Sigma in te zetten en te implementeren.
  • Inzicht in het toepassen van methoden en technieken om de processen te verbeteren

Vragen die onder andere in de workshop aanbod komen

  • Hoe verhoog je de kwaliteit van de service verlening richting de interne/externe klant?
  • Lean Six Sigma en de bedrijfs-en afdelingscultuur?
  • Hoe dring ik de complexiteit van processen terug?
  • De klant als start van het proces?
  • Het betrekken van de medewerkers in het verbeteren van de processen?

Doelgroep
De workshop is gericht op leidinggevenden, (beleids)adviseurs, projectleiders en senior medewerkers/medewerkers die betrokken zijn bij kwaliteit van dienstverlening.

De spreker:

Jeroen Soer
Binnen alle bedrijven waar Jeroen heeft gewerkt heeft hij de aanwezige processen en procedures vanaf het begin continu onderzocht op verbetering en deze waar nodig ook doorgevoerd, rekening houdend met de borging voor verbetering naar de toekomst toe en bewustwording binnen de afdelingen van het bedrijf. In zijn positie als financieel directeur/directeur heeft hij projecten uitgevoerd gericht op centralisatie van processen, redesign van logistieke processen en het doorvoeren van optimalisatie van processen binnen de deelnemingen van de investeringsmaatschappij CrossMediaOne. In zijn loopbaan heeft Jeroen naast zijn centrale rol in Financiën een groeiende interesse gekregen in Lean Six Sigma, waarbij hij eerst alleen Lean als basis voor zijn veranderprojecten hanteerde en daar later ook Six Sigma als meetinstrument en borginstrument aan toe heeft gevoegd. In 2013 heeft hij zijn Lean Six Sigma Black Belt afgerond en heeft als managing partner van 101solutions  een LSS project binnen de Gemeente Den Haag, specifiek gericht op het Inkoopproces van de gemeente met succes afgerond. Nu richt hij zich specifiek op LSS in de transportsector en binnen de facilitaire dienstverlening.

Reacties van vorige deelnemers:

Aiken Baaima (4e jaar HBO student FM Hogeschool Rotterdam): Ik heb deelgenomen aan de workshop “hoe klantgericht zijn jouw facilitaire processen” gefaciliteerd door FMQuest. Het was een zeer leerzame workshop gericht op de managementmethodieken Lean Six Sigma met de focus op de facilitaire processen(al zijn deze voor andere zaken ook goed bruikbaar). Ik heb de kennis en ervaringen van Jeroen Soer die met praktijkvoorbeelden de theorie verduidelijkten als erg prettig ervaren. Daarnaast was er ook veel interactie met de deelnemers (FM’ers & inkopers) door gebruik te maken van ervaringen van het gemêleerde gezelschap dat deelnam aan de workshop. Ik dank hen voor de leerzame avond en zal de theorie zeer zeker gaan gebruiken.
René Blok (Manager RvO): Ik heb deel genomen aan de workshop Lean Six Sigma en FM van Jeroen Soer en ik was erg onder de indruk van de workshop. Ik had wel van Lean Six Sigma gehoord maar het is me nog nooit zo helder uitgelegd en kan ik er vooral binnen mijn Facilitaire werkveld iets mee. Ook de setting was top. Uit het werk er naar toe broodjes en met lotgenoten heerlijk brainstormen kortom de opzet spreekt mij erg aan.
Danny Plug en Cindy Schermer (bedrijfscontroller en teamleider facilitair N.V. Haagse Milieu Services): Wij hebben samen met veel plezier deelgenomen aan de workshop Lean Six Sigma, verzorgd door Jeroen Soer. De termen Lean en Six Sigma hoor en lees je tegenwoordig in vele vakbladen, echter gaf deze workshop een heldere toelichting op de begrippen. Ook het koppelen aan aansprekende praktijkvoorbeelden maakte het geheel tot een duidelijk verhaal. De behandelde theorie werd ook meegegeven als naslagwerk zodat in onze organisatie gericht met deze stof aan het werk gegaan kan worden. Wij willen dan ook Jeroen hartelijk danken voor deze leerzame avond.

 

 

Comments are closed.

© 101-solutions 2023

newspaper templates - theme rewards